Держава у 2016 р. виділила 307 млн грн на наукові дослідження в університетах

Міністерством було уточнено обсяги фінансування наукових досліджень у вишах на 2016 р. після проведення конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково-технічних розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах.- пише ВНЗ


Обсяги фінансування проектів молодих учених були визначені наказом Міністерства освіти і науки від 15.08.2016 № 973 «Про затвердження переліку проектів, що пройшли конкурсний відбір проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства, та формування тематичних планів у 2016 році» та складають близько 60 млн грн.

Оновленні дані щодо фінансування університетів у цьому році визначені в наказі Міносвіти від 23.08.2016 № 1017. Цим наказом було внесено зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.02.2016 №153 «Про обсяги фінансування науково-дослідних робіт, наукових заходів та інфраструктури у 2016 році за КПКВК 2201040», збільшивши обсяги фінансування наукових досліджень окремим вишам та установам.

Виші, відповідно цього наказу, у цьому році отримають 306,7 млн грн на проведення науково-дослідних робіт.

Детальна інформація в таблиці (у переліку відсутній КНУ імені Тараса Шевченка, який має окреме державне фінансування наукових досліджень).

Назва

Загальна сума

1

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

31 892 849

2

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

21 066 534

3

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

16 950 396

4

Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова

13 346 005

5

Національний університет біоресурсів і природокористування України

13 280 167

6

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

11 138 095

7

Національний університет "Львівська політехніка"

11 030 997

8

Національний авіаційний університет

10 880 306

9

Львівський національний університет імені Івана Франка

8 983 261

10

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

8 332 309

11

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича

6 463 425

12

Національний гірничий університет

6 115 344

13

Сумський державний університет

5 325 125

14

Харківський національний університет радіоелектроніки

5 071 456

15

Київський національний університет будівництва і архітектури

4 987 865

16

Ужгородський національний університет

4 735 036

17

Український державний хіміко-технологічний університет

4 671 362

18

Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини

4 514 952

19

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

4 058 454

20

Хмельницький національний університет

3 764 224

21

Національна металургійна академія України

3 559 511

22

Національний університет фізичного виховання та спорту України

3 119 743

23

Донецький національний університет

3 118 576

24

Київський національний університет технологій та дизайну

3 095 229

25

Київський національний торговельно-економічний університет

2 810 889

26

Національний університет харчових технологій

2 677 649

27

Одеська національна академія харчових технологій

2 588 453

28

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

2 395 748

29

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

2 389 958

30

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

2 337 171

31

Вінницький національний технічний університет

2 322 154

32

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м.Луганськ)

2 317 313

33

Одеський національний політехнічний університет

2 290 603

34

Донбаська державна машинобудівна академія

2 256 533

35

Національний транспортний університет

2 195 386

36

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

2 023 842

37

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

1 979 726

38

Одеський державний екологічний університет

1 943 914

39

Національний університет "Одеська юридична академія

1 911 124

40

Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова

1 847 018

41

Приазовський державний технічний університет (м.Маріуполь)

1 843 817

42

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

1 805 362

43

Придніпровська державна академія будівництва і архітектури

1 773 788

44

Криворізький національний університет

1 730 903

45

Запорізький національний технічний університет

1 604 817

46

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

1 601 542

47

Одеська державна академія технічного регулювання та якості

1 590 402

48

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

1 509 806

49

Херсонський національний технічний університет

1 495 917

50

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

1 473 586

51

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

1 446 196

52

Донецький національний технічний університет

1 342 938

53

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

1 338 035

54

Харківська національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

1 315 953

55

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

1 307 291

56

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

1 137 016

57

Тернопільський національний економічний університет

1 125 470

58

Харківська державний університет харчування і торгівлі

1 119 942

59

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди

1 093 126

60

Одеський національний економічний університет

1 082 306

61

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

1 076 072

62

Державний економіко-технологічний університет транспорту

1 053 756

63

Національний університет водного господарства та природокористування

1 053 072

64

Донбаський державний технічний університет

958 599

65

Український державний університет залізничного транспорту

925 155

66

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

916 014

67

Херсонський державний університет

908 555

68

Українська інженерно-педагогічна академія (м.Харків)

836 090

69

Житомирський державний технологічний університет

811 243

70

Черкаський державний технологічний університет

800 505

71

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

771 664

72

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

769 323

73

Запорізький національний університет

767 829

74

Кіровоградський національний технічний університет

743 017

75

Національний лісотехнічний університет України

737 868

76

Чернігівський національний технологічний університет

737 508

77

Київський національний лінгвістичний університет

687 626

78

Луцький національний технічний університет

666 415

79

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

658 906

80

Національний юридичний університет України імені Ярослава Мудрого

654 827

81

Харківський національний університет будівництва і архітектури

628 581

82

Національний університет "Острозька академія"

606 613

83

Одеська державна академія будівництва і архітектури

581 556

84

Херсонський державний аграрний університет

571 561

85

Одеський національний морський університет

546 324

86

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

515 728

87

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

481 029

88

Рівненський державний гуманітарний університет

474 595

89

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

473 842

90

Львівська національна академія мистецтв

464 098

91

Херсонська морська академія

457 444

92

Харківська державна академія фізичної культури

445 721

93

Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра-Конашевича Сагайдачного

410 744

94

Запорізька державна інженерна академія

391 650

95

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова

389 748

96

Українська академія друкарства

387 609

97

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

377 855

98

Маріупольський державний університет

375 906

99

Дніпродзержинський державний технічний університет

368 770

100

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського (м.Одеса)

368 751

101

Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка

352 194

102

Львівський державний університет фізичної культури

343 726

103

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського

326 759

104

Житомирський державний університет імені Івана Франка

301 587

105

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

287 780

106

Миколаївський національний університет імені В .0. Сухомлинського

278 829

107

Бердянський державний педагогічний університет

257 483

108

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка

247 005

109

Одеська національна морська академія

209 964

110

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

200 780

111

Донецький державний університет управління

200 780

112

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

200 780

113

Державний університет телекомунікацій

200 780

114

Білоцерківський національний аграрний університет

200 780

115

Вінницький національний аграрний університет

200 780

116

Житомирський національний агроекологічний університет

200 780

117

Львівський національний аграрний університет

200 780

118

Миколаївський національний аграрний університет

200 780

119

Сумський національний аграрний університет

200 780

120

Таврійський державний агротехнологічний університет

200 780

121

Уманський національний університет садівництва

200 780

122

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

200 780

123

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

188 967

124

Донбаський державний педагогічний університет

188 967

125

Мукачівський державний університет

188 967

126

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

151 159

127

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

126 401

128

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

120 577

129

Буковинський ДФЕУ

94 483

130

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

62 854

131

Закарпатський художній інститут

53 934

 

Крім вишів наказом визначено також і фінансування наукових установ, котрі відносяться до сфери управління Міносвіти, на суму 54,5 млн грн.

Назва Загальна сума
1 Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН 1 859 405
2 Інститут фізичної оптики ім. О.Г.Влоха МОН України 2 409 951
3 Природний заповідник "Розточчя" 1 857 219
4 Інститут іоносфери 2 412 441
5 Науковий фізико-технологічний центр МОН і НАН України 952 450
6 Інститут термоелектрики НАН та МОН України 2 963 346
7 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України 200 780
8 Інститут магнетизму НАН України та МОН України 3 929 561
9 Науково-дослідний інститут українознавства 5 042 040
10 ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» 401 561
11 ВП НУБіП України «Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції» 1 007 789
12 Науково-дослідницький інститут «Миколаївська астрономічна обсерваторія» 2 870 457
13 Державна наукова установа «Державний центр інноваційних біотехнологій» 4 178 240
14 Державний інститут науково-технічної та інноваційної експертизи 1 013 941
15 Український інститут науково-технічної і економічної інформації. 7 343 543
16 Державне підприємство "Український науковий центр розвитку інформаційних технологій" 501 951
17 Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління 15 585 578

 
 
 
 
 
Поділіться з друзями: