Особливості навчання для студентів з дефектом слуху

Студенти, які мають порушення слуху, потребують підвищеної уваги з боку педагогічних працівників. Такі студенти досконало володіють навичками читання, і тому основна маса навчальної інформації повинна бути представлена в друкованому вигляді. Однак друкований матеріал потребує відповідної адаптації щодо смислового подання навчальної інформації, що подається з врахуванням особливостей сприймання людьми даної нозології. Викладач обов'язково повинен підготувати опорний конспект лекцій і підбір електронних підручників На лекції викладачу рекомендується дати студенту готовий конспект за темою лекції, що розглядається. Але викладач повинен слідкувати за включеністю студентівз порушенням слуху у процес сприйняття навчального матеріалу, тому, що студент, отримавши готовий конспект, може дезорієнтуватися в тексті та зайнятися своїми справами.
Якщо ж у групі досить толерантні відносини коли поряд з студентом з порушенням слуху знаходиться студент волонтер, який може йому допомогти та виступити асистентом викладача, то варто розвивати мовні навички таких студентів, вміння логічно висловлювати свою думку.
Однак часто у студентів з порушенням слуху спостерігається і порушення мовлення. При  незначних порушеннях мовлення вони соромляться відповідати перед групою, уникають усних відповідей. У цьому випадку викладачу слід формувати для таких студентів завдання у письмовій формі.
В роботі із студентами з порушенням слуху існують певні вимоги до самого педагога. Він мас говорити голосно, чітко та рівно, добираючи необхідний рівень звучання. Під час розмови викладач повинен дивитися на реакцію студента, щоб не загубити візуальний зв’язок. Студент з порушеннями слуху має стежити за виразом обличчя викладача та артикуляційним апаратом (читає по губах). Викладачу слід регулярно переконуватися, чи студент зрозумів його.
Щоб вивчення тієї чи іншої навчальної дисципліни не носило репродуктивного характеру викладачу слід розробити комплекс творчих індивідуальних завдань, які спонукали б студента до пошуку.
 
Для успішної організації навчально-розвивального процесу інклюзивного навчання студентів з порушенням органів слуху
потрібно використовувати такі дидактичні прийоми:
•   випереджаючі конспекти лекцій;
•   форма контролю переважно письмова (творчі індивідуальні, самостійні та тестові завдання);
•   додаткове консультування з усіх навчальних дисциплін;
•   пакет електронної літератури;
•   надання більше часу на виконання навчальних завдань;
•   індивідуальні письмові завдання;
•   можливість виконання навчальних завдань за допомогою альтернативних засобів (в письмовому, електронному, друкованому вигляді);
•   індивідуальний підхід до перевірки орфографії і стилістики письмових робіт;
•   надання можливості вибирати зручні місця в аудиторії.