Особливості навчання для студентів з дефектом опорно-рухового апарату (ОРА) та ДЦП

Інклюзія передбачає найперші кроки з забезпечення архітектурної безбар’єрності зовнішнього та внутрішнього простору університету. Це означає необхідність спорудження пандусів, встановлення широких ліфтів, усунення порогів, забезпечення належної ширини коридорів, дверей, проходів між партами та навчальними місцями. Необхідним елементом інклюзії є встановлення спеціальних меблів для студентів-візочників і для тих кому важко сидіти за партою тривалий час, створення належних санітарних умов (обладнання вбиралень, душових тощо). 
Студенти з порушенням опорно-рухового апарату та з ДЦП потребують індивідуального підходу до організації навчання. Вони можуть не встигати конспектувати лекцію, виконувати письмові завдання, потребують додаткових консультацій з боку викладача. Якщо такі потреби є наявними, викладачу слід для них підготувати опорний конспект лекційного курсу, методичні рекомендації для самостійного вивчення навчальної дисципліни, що дозволять студенту економити час під час засвоєння основних засад навчальної дисципліни, економити фізичні сили та й не переобтяжуватиме його.
Щоб вивчення тієї чи іншої навчальної дисципліни не носило репродуктивного характеру викладачу слід розробити комплекс творчих індивідуальних завдань, які спонукали б студента до пошуку.
Для організації самостійної роботи студентів необхідно забезпечити їх безбар'єрний доступ до фондів бібліотеки, що передбачає зручне розташування каталогів та літератури у читальних залах, а також наявність спеціальних механічних пристроїв для діставання книг з верхніх полиць. За потребою для студентів навчальні матеріали мають бути переведені в альтернативний   формат,   зручний   для   сприйняття.   
 
Для успішної організації навчально-розвивального процесу інклюзивного навчання студентів з порушенням опорно-рухового апарату та з ДЦП потрібно використовувати такі дидактичні прийоми:
•   випереджаючі конспекти лекцій;
•   додаткове консультування з усіх навчальних дисциплін;
•   пакет індивідуальних завдань;
•   надання більше часу на виконання навчальних завдань;
•   використання альтернативних методів контролю з врахуванням фізичної спроможності студента;
•   можливість виконання навчальних завдань за допомогою альтернативних засобів у письмовому, електронному, друкованому, усному вигляді;
•   надання можливості вибирати зручні місця в аудиторії.