Освіта для студентів з дефектом зору

Однією з найбільш складних нозологій для супроводу під час навчального процесу в інклюзивній групі є студенти з порушенням зорових відчуттів, адже вони всю інформацію сприймають лише на слух. Основною проблемою при поданні навчальної інформації є відсутність наочності, саме наочність передає зміст 40-60% навчального матеріалу. Тому для подання навчальної інформації у групах де навчаються студенти з порушеннями зору слід всю візуальну інформацію дублювати мовою. Таким студентам потрібно дозволяти користуватися диктофоном. Для підтримки самостійного навчання потрібно формувати електронні текстові файли та по можливості аудіо-бібліотеку. Для діагностування глибини засвоєння навчального матеріалу поточний і підсумковий контроль повинен відбуватися лише в усній формі, коли викладач може визначити ступень потрібного коригування знань таких студентів.
Істотною допомогою для незрячого студента є диктофон. Це для нього те саме, що й конспект у зошиті для зрячого. На диктофон конспект лекцій чи зміст семінарських занять може начитати одногрупник або ж прилад можна покласти на стіл викладача перед початком лекції або іншого заняття. Однак часто недосвідчені викладачі не погоджуються на це, побоюючись того, що можуть сказати щось не те, або тому, що відчувають себе некомфортно під час запису. Ще одна причина – це побоювання, що студент це робить для того, щоб зробити компромат або ще щось.  Таких викладачів можна зрозуміти, однак керівництву бажано не допускати їх до викладання в таких інклюзивних групах. Досвідчений викладач завжди буде гнучким і лояльним, він залишить свої забобони та піде назустріч студенту, дозволивши записувати лекцію на диктофон.
Основна вимога до викладача при навчанні студентів з інвалідністю зору полягає в тому, щоб усі матеріали були записані па електронних носіях, для того, щоб студенти могли самостійно займатися вивченням та повторюванням навчального матеріалу.
Під час навчання сліпого студента значна роль покладається на одногрупників та волонтерів. Якщо група приймає студента з сліпотою як за рівного собі, то таким студентам стає простіше в спілкуванні, а й процес навчання та соціалізації проходить значно легше.
 
Для успішної організації навчально-розвивального процесу інклюзивного навчання студентів з порушенням органів зору
потрібно використовувати такі дидактичні прийоми:
·     випереджаючі конспекти лекцій на електронних носіях;
·     форма контролю переважно усна;
·     додаткове консультування з усіх навчальних дисциплін;
·     пакет навчальної літератури у формі електронних текстових або аудіо-файлів;
·     індивідуальні усні завдання;
·     надання більше часу на виконання навчальних завдань;
·     дозвіл на аудіо-запис лекцій;
·     можливість виконання навчальних завдань за допомогою альтернативних засобів (в електронному, друкованому, усному вигляді);
·     під час проведення практичних та лабораторних занять викладач повинен потурбуватись про “наочне” забезпечення для незрячою студента. Для глибшого розуміння завдання, результатів роботи він повинен на дотик “побачити” все потрібне для сприйняття навчального матеріалу.
·     надання можливості вибирати зручні місця в аудиторії.