КРИЗА ОСВІТИ ЯК ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ А.О.Ярошенко

У статті розглядається поняття „глобальна освіта”, визначається роль та значення освіти як глобальної проблеми сучасності.