Асинхрон


 

Дистанційне навчання (англ. Distant learning) — новий засіб реалізації процесу навчання, в основу якого покладено використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, що дозволяють навчатись на відстані без безпосереднього, особистого контакту між викладачем і студентом. Воно використовує сукупність технологій, що забезпечують отримання  студентами  основного обсягу матеріалу, що вивчається, інтерактивну взаємодію студентів та викладачів у процесі навчання, надання студентам можливості освоїти навчальний матеріал як у процесі навчання, так і самостійно.

Існує 2 форми дистанційного навчання – синхронне і асинхронне.

Синхронне передбачає одночасну участь викладача і студента у навчальному процесі, тобто вони розділені лише територіально. Зв’язок здійснюється за допомогою Інтернету – через Skype або інші програми спілкування. При даній формі практично імітується звичайний навчальний процес, оскільки передається як аудіо, так і відеозображення від викладача до студента і від студента до викладача і здійснюється спілкування у режиму реального часу.

Асинхронне навчання має місце, коли викладач і студент працюють у різний час – наприклад, при перебуванні їх у різних часових поясах тощо. При цьому для зв’язку студента і викладача та передачі інформації використовують e-mail, аудіо- та відеозаписи тощо, безпосередній контакт викладача і студента онлайн є непостійним через різницю у часі.
Завданням викладача при даній формі навчання є забезпечити усі можливі матеріали для підготовки студента у зручний для нього час і завантажити їх на онлайн-ресурс, студент навчається у зручний для нього час протягом певного встановленого викладачем терміну.
Оскільки більшість студентів дистанційної форми навчання проживають у США та працюють, ми робимо акцент на асинхронній формі дистанційного навчання, методичні рекомендації щодо проведення якої і будуть подані далі.
Загалом забезпечення навчання за дистанційною формою повинно складатись із реалізації 3 ключових компонентів:
1)     лекції – презентації та відеозаписи
2)     практичні заняття – тестування у системі Moodle та відеозаписи практичних навичок
3)     спілкування викладача зі студентом – у режимі реального часу через Skype і за допомогою електронної пошти.