Партнери

 Міжнародні партнери НУВГП
Національний університет водного господарства та природокористування співпрацює з наступними зарубіжними закладами та установами:

 • -Аннабинський університет (Алжир)—участь у спільних економічних, наукових та навчальних програмах в Алжирі;
 • -Щецинська політехніка (Польща)—дослідницька, навчальна і культурна співпраця;
 • -Ольштинський університет агрокультури і технології м. Ольштин (Польща) – наукова, виробнича, навчальна співпраця;
 • -Литовський інститут водного господарства (Литва) – наукова, виробнича, навчальна співпраця;
 • -Могильовський машинобудівний інститут (Білорусь) – навчально-методична, науково-технічна та культурна співпраця;
 • -Інститут меліорації та луківництва в Фалентах (Польща) – оцінка та моніторинг впливу сільськогосподарської діяльності на природне середовище;
 • -Литовський сільськогосподарський університет (Литва) – прямі науково-технологічні зв'язки;
 • -Мозирський державний педагогічний університет (Білорусь) – прямі навчально-методичні та навчально-технічні зв'язки;
 • -Уральський державний економічний університет (Росія)—наукові дослідження, стажування викладачів, обмін студентами;
 • -Мерілендський університет, факультет сільського господарства та природних ресурсів (США) – меморандум про взаєморозуміння;
 • -Фонд екологічної освіти м. Люблін (Польща) – співпраця в науковому, навчальному та культурному напрямах;
 • -Варшавська Політехніка, факультет архітектури (Польща) – наукове, навчальне, методичне співробітництво;
 • -Санкт-Петербузький державний політехнічний інститут, факультет економіки та менеджменту (Росія) – декларація Міжнародної асоціації деканів економічних факультетів технічних ВНЗ. Вдосконалення стандартів підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів з економіко-управлінських спеціальностей. Впровадження положень Болонського процесу;
 • -Вища національна школа гідравліки, м. Бліда (Алжир) – науково-технічне і педагогічне співробітництво в галузях водного господарства і навколишнього середовища;
 • -ВАТ „Всеросійський науково-дослідний інститут гідротехніки ім. Веденєєва” (Росія) – наукове співробітництво;
 • -Тверський державний технічний університет (Росія) – наукове співробітництво;
 • -Санкт-Петербузький державний технічний університет (Росія)— співробітництво у сфері освіти, науки, міжнародної співпраці;
 • -Казахський агротехнічний університет ім. Сейфулліна (Казахстан) – співробітництво у сфері освіти, науки, міжнародної співпраці;
 • -Таджикський аграрний університет (Таджикистан) – співробітництво у сфері освіти, науки, міжнародної співпраці;
 • -Ташкентський інститут іригації та меліорації (Узбекистан) – співпраця з питань освіти, науки і міжнародного співробітництва;
 • -Геоконсалтингова фірма MGGP (Польща) – підвищення рівня професійної підготовки майбутніх фахівців з геодезії, картографії, кадастру, водного господарства з метою набуття професійних навиків, вивчення та опанування новітніх технологій;
 • -Будівельна компанія «OLFI» м. Колобжег (Польща) – співпраця в науково-дослідницькій, виробничій сферах, поширення сучасних будівельних технологій, підготовка спільних публікацій, проходження практики студентами НУВГП;
 • -Компанія Allbau Software GmbH (Німеччина) — ознайомлення та освоєння автоматизованої системи проектування Allplan;
 • -ТОВ «Бухгалтерсько-фінансовий коледж», м. Рига (Латвія) – навчально-виховне, наукове і методичне співробітництво при підготовці фахівців з економічних спеціальностей;
 • -Санкт-Петербурзький державний архітектурно-будівельний університет (Росія) – навчально-виховна, методична та наукова співпраця, академічні обміни;
 • -Технічний університет м. Варна (Болгарія) – науково-технічне співробітництво, навчально-методична діяльність та підготовка кадрів, співпраця в соціально-культурній сфері;
 • -Університетський центр м. Аріель в Самарії (Ізраїль) – академічні обміни, методична та наукова співпраця;
 • -Інженерне ТзОВ „REWINKEL&WOESNER” (Німеччина)  – навчальна та наукова співпраця, обмін досягненнями;
 • -Програма розвитку ООН (ПРООН) (США) — науково-дослідницьке співробітництво;
 • -Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині (Польща) – науково-дослідницьке співробітництво;
 • -Білорусько-Російский університет (Білорусь) – розвиток навчально-методичного, науково-технічного і культурного співробітництва;
 • -Інститут водного господарства, водного будівництва та екології ГмбХ (Німеччина) – академічні обміни, методична та наукова співпраця, культурні обміни;
 • -Брестський державний технічний університет (Білорусь) – наукові дослідження, навчально-методична діяльність, спортивні та культурні зв’язки;
 • -Вища школа економіки та інновацій в Любліні (Польща) – навчання і наукова діяльність;
 • -Ярославський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського (Росія) – навчально-методичне, науково-технічне та культурне співробітництво;
 • -Кузбаська державна педагогічна академія (Росія) – навчально-методичне, науково-технічне та культурне співробітництво;
 • -Пекінський центр міжнародного культурного обміну Схід-Кейвен (Китай) – академічні та культурні обміни, наукове співробітництво;
 • -Ташкентський інститут іригації та меліорації (Узбекистан) – співпраця в сфері професійно-технічної, вищої освіти, та проведення наукових дослідів;
 • -Таразький державний університет ім. М.Х. Дулаті (Казахстан) – розвиток академічних обмінів та співпраця в сфері освіти та дослідних робіт; розроблення докторських та магістерських програм;
 • -Університет ім. Александраса Стульгінскіса (Литва) – навчально-методичне, науково-технічне та культурне співробітництво;
 • -Університет природничих наук  (Норвегія) – участь у міжнародному освітньому проекті «Спільна норвезько-євразійська програма підготовки спеціалістів та магістрів у напрямку «Вода та водопідготовка»;
 • -Жешувська політехніка (Польща) – співробітництво у науковому, навчальному та викладацькому напрямках;
 • -Гірничо-металургійний інститут (Таджикистан) – розвиток і розширення навчально-методичного, науково-технічного і культурного співробітництва;
 • -Московський державний університет природооблаштування (Росія) — навчально-методична, наукова-технічна та культурна співпраця;
 • -Університет прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф (Німеччина) – зміцнення співпраці в галузі академічної освіти та прикладних досліджень.
 • -Грузинський технічний університет (Грузія) – розвиток і розширення навчально-методичного, науково-технічного та культурного співробітництва;
 • -Фінансово-технологічна академія (Росія) – розвиток і розширення навчально-методичного, науково-технічного та культурного співробітництва як складової дружніх, міжнародних відносин (обмін навчальними планами спеціальностей, робочими програмами, методичними розробками; обмін викладачами для викладання, стажування викладачів по обміну, навчання та практика студентів, підготовка спеціалістів;
 • -Вища суспільно-природнича школа ім. Вінцента Поля в Любліні (Польща) — обмін викладачами і студентами, наукова, виробнича, навчальна співпраця;
 • -Східно-Середземноморський університет (Турецька республіка північного Кіпру) — обмін викладачами і студентами, наукова, виробнича, навчальна співпраця;
 • -Молдавська економічна академія (Молдова) – розвиток і розширення навчально-методичного, науково-технічного та культурного співробітництва;
 • -Азербайджанський технічний університет (Азербайджан) – розвиток і розширення навчально-методичного, науково-технічного та культурного співробітництва;
 • -Люблінська політехніка (Польща) – навчання за спільними програмами обох ВНЗ випускників українських загальноосвітніх шкіл, а також навчання за магістерськими програмами українських студентів-бакалаврів з видачею дипломів державного зразка України та Польщі;
 • -Казахський національний аграрний університет (Казахстан) – розвиток і розширення навчально-методичного, науково-технічного та культурного співробітництва;
 • -Гродненський державний аграрний університет (Білорусь) – розвиток і розширення навчально-методичного, науково-технічного та культурного співробітництва;
 • -Краківська академія ім. Анджея Фрича Моджевського (Польща) – проведення спільних наукових досліджень, обмін викладачами, студентами та освітніми програмами;
 • -Жешувський університет (Польща) – співробітництво у науковому, навчальному та викладацькому напрямках;
 • -Коледж Нірегигази (Угорщина) – Меморандум про взаєморозуміння;
 • -Університет Аляски, Фербенкс (США) - обмін викладачами та науковими кадрами, співпраця в галузі досліджень і навчання; практичне навчання, обмін адміністративного персоналу з метою заохочення взаємних інтересів і професійного розвитку; організація конференцій, семінарів, практикумів та заходів;
 • -Балканський університет (Болгарія) – Меморандум про взаєморозуміння – спільний розвиток плідної співпраці у галузі вищої освіти, другої вищої освіти, професійної підготовки, мобільності та міжкультурного обміну. Напрямки для розвитку співпраці: дослідження мобільності і обмінів студентів та співробітників; розвиток інформаційних та навчальних технологій для забезпечення електронного навчання; дослідження спільно акредитованих навчальних програм для студентів;
 • -Університет прикладних наук імені Яноша Кодолані (Угорщина) – розвиток плідної співпраці у галузі вищої освіти, другої вищої освіти, професійної підготовки, мобільності та міжкультурного обміну;
 • -Державний університет, Форт Хейс (США) – Меморандум про співпрацю, Меморандум-контракт щодо мовної підготовки за програмою Fort Hays State University на базі НУВГП; 
 • -Бакинський державний університет (Азербайджан) – договір про співпрацю (проведення міжнародних науково-дослідних і науково-практичних конференцій, семінарів, практикумів, тренінгів за участю викладачів і студентів; спільна розробка і реалізація науково-дослідних проектів, науково-методичних та освітніх програм; обмін викладачами, молодими вченими та працівниками для проведення дослідницьких робіт; обмін студентів, організація стажувань спеціалістів, молодих вчених та аспірантів);
 • -Бакинський слов’янський університет (Азербайджан) – договір про співробітництво в сферах освіти, науки і культури (обмін навчальними планами спеціальностей, робочими програмами, методичними розробками; обмін викладачами для читання курсів лекцій; стажировка викладачів по взаємному обміну; підготовка спеціалістів по окремих спеціальностях; залучення викладачів до участі в роботі державних екзаменаційних комісій по захисту дипломних проектів і магістерських робіт);
 • -Поліський державний університет (Білорусь) – договір про співробітництво у сферах освіти, науки та культури;
 • -Професійний коледж Kavram (Туреччина) – Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю (дослідження мобільності і обмінів студентів та співробітників, дослідження спільно акредитованих навчальних програм для студентів);
 • -Державний університет Шота Руставелі, Батумі (Грузія) – Меморандум про взаєморозуміння;
 • -Азербайджанський державний економічний університет (Азербайджан) — обмін викладачами і студентами, наукова, виробнича, навчальна співпраця;
 • -Державна вища професійна школа в Ельблонзі (Польща) — обмін викладачами і студентами, наукова, виробнича, навчальна співпраця;
 • -Приватна вища школа охорони навколишнього середовища в Радомі (Польща) — обмін викладачами і студентами, наукова, виробнича, навчальна співпраця;
 • -Новгородський державний університет ім. Ярослава Мудрого (Росія) — обмін викладачами і студентами, наукова, виробнича, навчальна співпраця;
 • -Мозирський державний педагогічний університет ім. І.П. Шамякіна (Білорусь) — наукова, виробнича, навчальна співпраця;
 • -Вища школа єврорегіональної економіки ім. Алькіде де Гаспарі в Юзефові (Польща) – зміцнення та розвиток наукових контактів на основі принципів партнерствата взаємної вигоди (проведення спільних досліджень, обмін науковими працівниками з метою проведення досліджень і навчання в аспірантурі, співпраця з метою навчання студентів);
 • -Свентокшиський технічний університет в Кельці (Польща) — спільне проведення наукових досліджень;
 • -Південно-Казахстанський державний університет ім. М. Ауєзова (Казахстан)— розвиток і розширення науково-технічного та культурного співробітництва;
 • -Варшавська Вища школа «Освіта в спорті» (Польща) — взаємне визнання дипломів;
 • -Державна вища професійна школа в Хелмі (Польща) – співпраця в навчальній і науковій діяльності з метою підвищення рівня викладання, розвитку наукових досліджень, обміну досягненнями;
 • -Берлінський технічний університет (Німеччина) — обмін викладачами і студентами, наукова, виробнича, навчальна співпраця;
 • -Академія фізичного виховання і спорту ім. Єджея Снядецкего в Гданську (Польща) — обмін викладачами і студентами, наукова, виробнича, навчальна співпраця;
 • -Білгородський державний національний дослідний університет (Росія) — обмін викладачами і студентами, наукова, виробнича, навчальна співпраця;
 • -Великопольська вища соціально-економічна школа в Шрьоді Великопольській (Польща) — обмін викладачами і студентами, наукова, виробнича, навчальна співпраця;
 • -Федерація «Обміни Франція-Україна» (Франція) – організація пізнавального та навчального стажування студентів та викладачів в галузі водного господарства;
 • -РУП «Гомсельмаш» (Білорусія) — проходження практики студентами університету;
 • -Севастопольська філія Саратовського державного соціально-економічного університету (Росія) — наукова, виробнича, навчальна співпраця;
 • -Університет ім. Казимира Великого в Бидгощі (Польща) — наукова, виробнича, навчальна співпраця;
 • -Міжнародний університет «МІТСО» (Білорусія) — наукова, виробнича, навчальна співпраця;
 • -Казахська інженерно-технічна Академія (Казахстан) — наукова, виробнича, навчальна співпраця;
 • -Університет ім. М. Кюрі-Склодовської в м. Люблін (Польща) – співпраця в науковому та навчальному напрямках в галузі економіки, співробітництво в сфері культури;
 • -РУП «Институт БелНИИС» (Білорусія) — підвищення кваліфікації, стажування викладачів і працівників за взаємним обміном;
 • -Комітет міського господарства Національної економічної палати у Варшаві (Польща) — співпраця у галузі економічного розвитку, підготовка фахівців, експертів;
 • -Центрально-Європейський університет у м.Скаліца (Словацька республіка) — розвиток співпраці в галузі науки та освіти, підготовка фахівців;
 • -Вища школа інформатики та мистецтв у Лодзі (Польща) —  наукова, виробнича, навчальна співпраця;
 • -Мережа шкіл “LOGOS”,  Пьотркув Трибунальський (Польща) —  наукова, виробнича, навчальна співпраця;
 • -Польська асоціація спорту для всіх (Польща) —  наукова, виробнича, навчальна співпраця;
 • -Університет економіки в Бидгощі (Польща) —  наукова, виробнича, навчальна співпраця;
 • -Суспільна Академія наук у Лодзі (Польща) —  наукова, виробнича, навчальна співпраця;
 • -Університет ім.Наміка Кемаля (Туреччина) —  наукова, виробнича, навчальна співпраця;
 • -Технологічний університет (Таджикистан) – навчання за спільними програмами обох ВНЗ випускників таджицьких загальноосвітніх шкіл, а також навчання за магістерськими програмами таджицьких студентів-бакалаврів з видачею дипломів державного зразка України та Таджикистану.

 •  
 • Компанії-партнери

  Державне агенство водних ресурсів України

  Департамент екології та природних ресурсів обласної держадміністрації

  Головне управління Державного земельного агентства в Рівненській області.

  ПМП науково-виробнича фірма «Продекологія»

  ПАТ «РівнеАзот»

  ПАТ «Житомирський завод огороджувальних конструкцій»

  ТОВ «Реноме-Євробуд»

  ТОВ ЛТД «Екорембуд»

  МПП «Монстера»

  АТ «УкрСиббанк»

  ТОВ «ІБК Енерготехнобуд»

  ТОВ «Понтіум»

  ТОВ «Консьюмерс-Скло-Зоря»

  ПАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів»

  ДП «БТС-Інжиніринг»

  Група компаній «Автоград»

  Український концерн торфової промисловості «Укрторф»

  Здолбунівський ВАТ «Волинь-цемент»

  Рівненський міський центр зайнятості

  Рівненський районний центр зайнятості

  ПП «Рівнегідропроект» та ПП «Клімабуд»

  “Cersanit”,

  бізнес-спільнота "Smart People"

  "Реноме"

  "Ескада-М"

  КТС

  "Домова служба"

  ПрАТ «Волиньхолдінг»

  ТзОВ ''Теплосфера''

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Міжнародна фінансова компанія "iCredit"