Використання новітніх технологій

Нові інформаційні технології навчання (НІТ) — методологія і технологія навчально-виховного процесу з використанням новітніх електронних засобів.
Інформатизація суспільства і закладів освіти спонукала до створення нових інформаційних технологій (HIT) навчання.

Метою HIT навчання є підготовка учнів до повноцінного життя та діяльності в умовах інформаційного суспільства. Вони покликані забезпечити реалізацію таких педагогічних завдань:
— інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності та якості;
— формування відкритої системи освіти, що забезпечує кожній дитині і дорослому власну траєкторію самоосвіти;
— системна інтеграція предметних галузей знань;
— розвиток творчого потенціалу учня, його здібностей до комунікативних дій;
— розвиток експериментально-дослідницької діяльності та культури навчальної діяльності;
— формування інформаційної культури учнів;
— реалізація соціального замовлення, обумовленого інформатизацією сучасного суспільства, підготовка фахівців з інформатики і обчислювальної техніки, користувачів засобів нових інформаційних технологій.